Fıtıklar Neden Nüks (Tekrar) Eder?

Tekrar eden fıtıklar hakkında bilgi veriliyor.


Nüks Fıtıklar: Fıtıklar neden tekrar eder?Teknik bir hata yoksa nüks etme ihtimalleri yok denecek kadar azdır. Ameliyat öncesi uygun hazırlık, doğru yama seçimi ve hastaya göre cerrahi teknik ile nüks ihtimali ortadan kalkabilir. Bu planlama ve uygulamada ki aksamalar sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzluları nüks olarak değil, teknik hata olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Ameliyat öncesi hazırlık özellikle kesi yeri fıtıklarında çok önemlidir. Eski ameliyat izi boyunca birden fazla deliklerden fıtık çıkabilir. Kesi yeri fıtıkları çok kısa zamanda çok büyük boyutlara ulaşabilir. O nedenle elle yapılan muayenede fıtık hakkında fazla bilgi sahibi olamayabiliriz. Hastanın karın duvarı tomografisini görmek gerekir. Tomografide fıtığın boyutları, sayısı ve içindeki organlar hakkında fikir sahibi oluruz. Ameliyatta kullanılacak yamanın seçimi ve kullanılacak cerrahi yöntem tercihinde bu tomografi önemlidir.

Doğru yama seçimi de bu ameliyatlarda çok önemlidir. Farklı fıtıklar için farklı cins ve boyutlarda üretilmiş yüzlerce yama vardır. Yama seçiminde boyutlar ve yapısına dikkat etmek gerekir. Bazı yamalar karın içine konurken (dual yama, kompozit yama, biyolojik yama) bazı yamalar sadece karın duvarı katmanları arasına konabilir.

Yamanın fıtık deliğinden daha büyük olması ve deliği örtmekle kalmayıp 360 derece her taraftan en az 5 cm taşması gerekir. Bu nedenle kullanılacak yamanın önceden belirlenip sipariş verilmesi hatta bir büyük ve küçük boyun da hazır edilmesi cerraha büyük kolaylık sağlar.

Nüks fıtık - Tekrar eden fıtıkFıtık oluşumunda, karın içi basıncı her zaman içerden dışarıya doğru etki eder. Günlük yaşamımızda öksürmekle, spor yaparken, ağır kaldırırken, merdiven çıkarken veya ıkınma esnasında meydan gelen bütün güç ve zorlanma daima içerden dışarıya doğrudur. Karın duvarımızda doğumsal (kasık fıtığı-göbek fıtığı) veya edinsel (kesi yeri fıtıkları) mevcut zayıf noktaların "içerden gelen bu güçle" yırtılması sonucu, karın duvarı fıtıkları oluşur.

Bütün karın duvarı fıtıklarının yama ile onarılması gerekir. Yamanın mümkün olan en iç tabakaya yerleştirilmesi daha sağlam ve güvenli bir onarım için şarttır. Kapalı ameliyatlarda yama karın içine tespit edildiği için, en güvenli en sağlam ameliyatlar kapalı ameliyatlardır. Açık yapılan ameliyatlarda da yamayı adale katmanın arkasına koymak ve oraya tespit etmek gerekir. Yama karın duvarında üst tabakalara yani cildin hemen altına yerleştirilirse, içerden gelen basınç nedeni ile kolayca açılır.

Fıtık cerrahisinde dikkat edilmesi gereken prensipler: fıtığın mutlaka yama ile onarılması, yamanın doğru seçimi ve önceden temin edilmesi, ve yamanın mümkün olan en iç katmana tespitidir. Yukarda belirtilen temel prensiplere uygun yapıldığında fıtıkların nüks etme riski yok denecek kadar azdır.