Fıtık Ameliyatında Neden Hep Yama Kullanıyoruz?

Fıtık ameliyatında yama kullanımı.

Son 20 yıl içinde yüksek teknoloji ile üretilen sentetik yamalar fıtık cerrahisinde yeni bir dönemi başlattı. Yamaların güvenle ve yaygın şekilde kullanıma girmesi ile daha önceleri ameliyatı imkansız olan hastalar da artık büyük dev gibi fıtıklarından kurtulma şansı buluyorlar.

Geçmiş yıllarda dikiş ile onarılan fıtıkların zaman içinde kolayca açıldığına ve büyük oranda nüks ettiğine şahit olurduk. Ayrıca dikişle yapılan onarımlar kısa süre içinde - dikişlerin geçtiği yerlerden - yeni fıtıkların oluşmasına yol açardı. Dikişle onarım sadece yetersiz bir onarım değildir ayrıca dokulara zarar verir.

Günümüzde en küçük fıtıkları bile FITIK MERKEZİ olarak yama ile onarıyoruz. Bunun bir kaç nedeni var: birincisi yama ile yapılan onarımlarda elde edilen dayanıklılık daha yüksek. İkincisi dikişle yapılan onarımlarda, iğnenin geçtiği dokular zamanla yırtılmaya müsait olabiliyor ve ilerde fıtık için zayıf bölgeleri oluşturuyorlar. Üçüncüsü yama kullanılmadan yapılan onarımlarda yumuşak dokularda gerginlil olur ve bu hem ağru yapar hem de yeni fıtıklara yol açabilir.

Üretilen yüksek kaliteli yamaların insan vücudunda önemli bir soruna yol açmaması nedeni ile artık bütün hastalarda güvenle kullanıyoruz bu sayede nüks oranları son 20 yılda 10'da birine hatta onun da altına düşmüştür.

Kasık fıtığı, göbek fıtığı ve kesi yeri fıtıklarında ilk kez sentetik yama kullanılması 1950'li yıllara gider. Özellikle karın duvarında büyük doku kaybı olup da kapatılamayan, ard arda nüks ile sonuçlanmış fıtıklarda yama kullanımı yeni değildir. Geçmişte kullanılan yamaların sık sık vücut dokulara ile reaksiyona girip reddedilmesi nedeni ile çok gerekmedikçe yamalar kullanılmazdı.

Günümüz teknolojisinde üretilen yamalar tamamen safdır yani vücut ile hiç bir kimyasal tepkimeye girmez. O nedenle yeni yamalar tamamen doku dostudur ve güvenle kullanılabilir. Üretilen yüksek kaliteli yamaların insan vücudunda önemli bir soruna yol açmaması nedeni ile son yıllarda tüm fıtık ameliyatlarında yama ile onarımlar tercih edilir olmuştur. Bu sentetik yamalar sayesinde nüks oranları son 20 yılda 10'da birine hatta onun da altına düşmüştür.

Kullandığımız yamalar her zaman vücudun kendi dokularından daha sağlam ve dayanıklıdır. İri yapılı güçlü kişilerde dahi en zor efor veya egzersizle bile yamanın koparılması veya yırtılması için gereken basınca ulaşmak mümkün değildir. O nedenle doğru tespit edilmiş bir yamanın karın içi basıncı ile yırtılması mümkün değildir.